Disclaimer & Privacy

Disclaimer & Privacy

Op mightymountains.nl staan artikelen, afbeeldingen en andere materialen die met zorg zijn opgesteld door Mighty Mountains. Als lezer kun je gratis gebruik maken van onze website. Mighty Mountains behoudt zich het recht voor om op elk moment de inhoud van de website aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover mededelingen te hoeven doen.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op mightymountains.nl is gratis, zolang je deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. De informatie op deze website mag je alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Mighty Mountains is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te hergebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Mighty Mountains. Wil je samenwerken? Neem dan contact op.

Geen garantie op juistheid

Mighty Mountains streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en/of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. Zie jij een onvolledigheid of onjuistheid? Wij horen het graag!

De informatie op deze website wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.

Daarnaast vind je op Mighty Mountains links naar andere externe websites. Wij proberen alleen links op de nemen naar websites waarvan wij denken dat deze kwalitatieve aanvullende informatie aanbieden. Mighty Mountains aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Privacy en cookies

Mighty Mountains maakt gebruik van cookies. Dit om het online gebruiksgemak van onze bezoekers continu te verbeteren. Wij kijken bijvoorbeeld welke pagina’s worden bezocht, voor hoelang, en de gemiddelde leeftijd van bezoekers. Hiervoor maken we gebruik van Google Analytics. Mocht je niet willen we dat we cookies gebruiken, kun je dit wijzigen in je browser instellingen. De gegevens delen wij nooit met derden.

Aanpassingen Disclaimer & Privacy

Mighty Mountains heeft het recht deze disclaimer te veranderen zonder dit vooraf te melden. De meest recente versie van de disclaimer van Mightymountains.nl staat op deze pagina.